IMG-20230326-WA0011
Veikti ūdens atsūknēšanas darbi
2023. gada pavasarī biedrība devusies uz vairākiem izsaukumiem, kuros bijis nepieciešams veikt ūdens atsūknēšanas darbus no vietām, kur ūdens var potenciāli apdraudēt vai jau apdraud īpašumus. Palīdzība sniegta Siguldas novada, Inčukalna pagasta Inčukalnā...
Par mums augšiņa 11
Inčukalna BUB
Izsaukumu nr. 27300112
main
Šobrīd notiek mājaslapas modernizācija
Šobrīd notiek mājaslapas modernizācija, tāpēc esošais saturs var neatbilst patiesībai un galvenokārt kalpo kā testa dati. Aktuālā informācija tiks ievietota mēneša laikā, jo mājaslapas modenizāju ir plānots pabeigt līdz marta beigām.
1 2 3 4 5 6 7 8 9