Inčukalna BUB

Par mums

Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība ir izveidota 2013.gada 31.martā un darbojas Inčukalna novadā, kā arī blakus novados, kā palīgspēks ugunsdzēšanas un glābšanas darbos, kā arī kā organizācija ugunsdrošības popularizēšanas un iedzīvotāju iesaistīšanas drošības jautājumu pilnveidošanā. Mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt ātru un kvalitatīvu palīdzību ugunsnelaimes vietā, kā arī ierobežot uguns izplatību pirms VUGD vienību ierašanās.

2013

Martā, tiek nodibināta Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība

2015

Aprīlī, par ziedojumos savāktiem līdzekļiem, iegādāta ugunsdzēsības autocisterna GAZ 66, kas restaurēta. 

2016

Janvārī, uzsākta aktīva darbība ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbos. Biedrība iekļauta 112 zvanu centra izbraukumu sarakstā.

2016

Februārī, pirmais biedrības izbraukums uz notikumu – deg automašīna Vangažu pilsētā.

2016

Martā, iegādāta autocisterna KAMAZ 43106, kas restaurēta.

2017

Aprīlī – maijā, biedrības autocisternai GAZ 66 nomainīts motors uz Detroit Disel 6,2l.

2018

Pavasarī, biedrība iegādājusies autocisternu MAGIRUS DEUTZ 170D, kas restaurēta.

2019

Biedrība piedalās VUGD rīkotā pilotprojektā par brīvprātīgo ugunsdzēsēju attīstību Latvijā.

2021

Augustā, dodoties uz izsaukumu, avarē biedrības autocisterna MAGIRUS. 3 dienu laikā biedrībai tiek saziedoti līdzekļi un iegādāta jauna autocisterna MAGIRUS.

2021

Martā, izveidots Inčukalna BUB Vangažu postenis. Postenim piesaistītais auto GAZ 66.

2022

Martā, Vangažu postenis papildināts ar autocisternu MAGIRUS DEUTZ 170D.

2022

Maijā, biedrība, no Ropažu pašvaldības, saņēma amfībiju BANDVAGN 206. Izveidots Inčukalna BUB Inciema postenis. Posteņa rīcībā nodota autocisterna GAZ 66.

2023

Biedrība tiek pie savām depo telpām Inčukalnā, sadarbībā ar “Valsts meža dienestu”. Līdz tam, bez atlīdzības, tehnika tika turēta privātā garāžā, Inčukalnā, pie Vitauta Keiša.

2023

Februārī, tiek veikta biedrības mājaslapas modernizācija.

Mērķis

“Droša un sakārtota vide.”

Moto

“Mūsu brīvais laiks – Jūsu drošībai!”

Darbības virzieni

 • Veicināt iedzīvotājus darboties apkārtējas vides sakārtošanā, saglabāšanā un novada teritorijas attīstībā;
 • Veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām;
 • Sadarboties ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD);
 • Organizēt brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandu darbību ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbos;
 • Veikt profilaktiskos un organizatoriskos pasākumus ugunsgrēku un nelaimes gadījumu novēršanā sabiedriskajās ēkās, ražotnēs un dzīvojamā sektorā;
 • Organizēt apmācības un praktisko iemaņu pilnveidošanu brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandām;
 • Informēt un apmācīt iedzīvotājus ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos;
 • Organizēt bērnu un jauniešu izglītošanu drošības jautājumos;
 • Veicināt interešu izglītību un mūžizglītību;
 • Organizēt un sniegt materiālu palīdzību ugunsgrēku un nelaimes gadījumu rezultātā cietušajiem cilvēkiem;
 • Sniegt atbalstu vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
 • Organizēt kultūras, aktīvās atpūtas pasākumus un veicināt ugunsdzēsības sporta attīstību.

Ieguvumi

 • Iedzīvotāju praktiskā apmācība ugunsdrošības jomā;
 • Profilaktisko pasākumu veikšana novada teritorijā;
 • Palīdzības sniegšana ārkārtas situācijās un katastrofu gadījumos.

Mūsu komanda

Rihards Keišs

Valdes priekšsēdētājs

Jānis Liepiņš

Valdes priekšsēdētāja vietnieks

Modris Balodis

Valdes loceklis

Raivis Balodis

Valdes loceklis

Andrejs Asītis

Valdes loceklis

Armands Cīrulnieks

Valdes loceklis