Inčukalna Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība Emblēma

Darbības virzieni

Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība izvirza šādus mērķus un darbības virzienus:
 • Veicināt iedzīvotājus darboties apkārtējas vides sakārtošanai, saglabāšanai un novada teritorijas attīstībai;
 • veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām;
 • sadarboties ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD);
 • organizēt brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandu darbību ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbos;
 • veikt profilaktiskos un organizatoriskos pasākumus ugunsgrēku un nelaimes gadījumu novēršanai sabiedriskajās ēkās, ražotnēs un dzīvojamā sektorā;
 • organizēt apmācības un praktisko iemaņu pilnveidošanu brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandām;
 • informēt un apmācīt iedzīvotājus ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos;
 • organizēt bērnu un jauniešu izglītošanu drošības jautājumos;
 • veicināt interešu izglītību un mūžizglītību;
 • organizēt un sniegt materiālu palīdzību ugunsgrēku un nelaimes gadījumu rezultātā cietušajiem cilvēkiem;
 • sniegt atbalstu vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
 • organizēt kultūras, aktīvās atpūtas pasākumus un veicināt ugunsdzēsības sporta attīstību.
Ieguvumi:
 • iedzīvotāju praktiskā apmācība ugunsdrošības jomā;
 • profilaktisko pasākumu veikšana novada teritorijā;
 • palīdzības sniegšana ārkārtas situācijās un katastrofu gadījumos.
Foto
www.000webhost.com