Inčukalna Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība Emblēma

INČUKALNA BUB OPERATĪVAIS NUMURS - 27300112

Ugunsdzēsēji

Par mums

Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība ir izveidota 2013.gada 31.martā un darbojas Inčukalna novadā, kā arī blakus novados, kā palīgspēks ugunsdzēšanas un glābšanas darbos, kā arī kā organizācija ugunsdrošības popularizēšanas un iedzīvotāju iesaistīšanas drošības jautājumu pilnveidošanā. Mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt ātru un kvalitatīvu palīdzību ugunsnelaimes vietā, kā arī ierobežot uguns izplatību pirms VUGD vienību ierašanās.

MAGIRUS

Mērķis: „Droša un sakārtota vide.”

Moto: „Mūsu brīvais laiks, Jūsu drošībai!”

Biedrībai var brīvi pieteikties visi interesenti. Pieteikuma anketa

Biedrības gada biedra nauda – fiziskām personām 12 EUR, juridiskām personām 120 EUR.

Darbības virzieni

 • Veicināt iedzīvotājus darboties apkārtējas vides sakārtošanā, saglabāšanā un novada teritorijas attīstībā;
 • Veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām;
 • Sadarboties ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD);
 • Organizēt brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandu darbību ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbos;
 • Veikt profilaktiskos un organizatoriskos pasākumus ugunsgrēku un nelaimes gadījumu novēršanā sabiedriskajās ēkās, ražotnēs un dzīvojamā sektorā;
 • Organizēt apmācības un praktisko iemaņu pilnveidošanu brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandām;
 • Informēt un apmācīt iedzīvotājus ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos;
 • Organizēt bērnu un jauniešu izglītošanu drošības jautājumos;
 • Veicināt interešu izglītību un mūžizglītību;
 • Organizēt un sniegt materiālu palīdzību ugunsgrēku un nelaimes gadījumu rezultātā cietušajiem cilvēkiem;
 • Sniegt atbalstu vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
 • Organizēt kultūras, aktīvās atpūtas pasākumus un veicināt ugunsdzēsības sporta attīstību.

Ieguvumi

 • Iedzīvotāju praktiskā apmācība ugunsdrošības jomā;
 • Profilaktisko pasākumu veikšana novada teritorijā;
 • Palīdzības sniegšana ārkārtas situācijās un katastrofu gadījumos.
Trīs autocisternas